SK | CZ | PL | EN

Affiliate kampane

Dom a bývanie

4%

4%

4%

4%

7%

6%

Zdravie & výživa

10.5%

Móda

7%

7%

10%

7%

12,5 %

12 %

7%

Marketing

30%

30%

30%

Aplikácie

20%

14%

Ostatné 

21%

8,5 %